Nor-Natur udvikler produkter til miljøbeskyttelse inden for følgende kategorier:

    • Binding af ammoniak og andre kvælstofforbindelser
    • Binding af svovlbrinte og andre svovlforbindelser
    • Absorption af gasser, fugt og olier

Produkterne er baseret på planteekstrakter af bl.a. YuccaQuillaja og andre saponinholdige  planter samt lermineraler, som Sepiolit og Klinoptilolit. Alle produkter kendetegnes ved deres evne til at binde gasser – f.eks. ammoniak og svovlbrinte – der udgør en stor del af generne ved gyllehåndtering. Produkterne kan desuden forebygge lugtgener fra lossepladser, genbrugsstationer og andre steder, hvor organisk materiale opbevares.

Lermineralerne er desuden yderst velegnede til luftrensning samt til absorption af fugt, vand, olier og andre industrielle spildprodukter.

Ønskes yderligere information om området – blandt andet forsøgsresultater – kontakt venligst Nor-Natur ApS