Nor-Natur ApS er en dansk virksomhed beliggende i Storkøbenhavn. Nor-Natur har udviklet og udvikler løbende en række naturlige produkter til brug i planteavl indenfor landbrug, skovbrug og gartneri, og til miljøbeskyttelse.

Nor-Natur ApS’ vigtigste produktlinier er:

 • Naturlige pesticider, biopesticider
 • Naturlige produktivitetsfremmende midler til planter

Produkterne er udelukkende naturlige og er uden kunstige tilsætningsstoffer

Biopesticiderne er baserede på elementer fra saponinholdige planter, og inkluderer produkter, der kontrollerer

 • myrer og andre krybende insekter (anticider)
 • uønsket svampevækst (fungicider)
 • snegle (molluscicider), larver (larvicider)

De produktivitetsfremmende produkter besidder en eller flere af følgende egenskaber:

 • Spiringsfremme
 • Vækstfremme
 • Jordforbedring
 • Overfladeaktive stoffer
 • Urease-inhibitorer og /eller ammoniakbindere
 • Effektiv absorbering af fugt og skadelige gasser
 • Effektiv syre-tåge reduktion

De saponin-holdige planter giver produkterne overfladeaktive egenskaber. Brug af disse produkter giver jorden og andre vækst-medier bedre fysiske, kemiske og biologiske betingelser og hjælper samtidig planterne med at udnytte tilgængelige vand og næringsstoffer. De overflade-afspændende egenskaber er også nyttige i recirkulation-baserede vandingssystemer på fx planteskoler.

Høje ammoniak-koncentrationer er giftige for mange mikroorganismer, og uønskede i miljøet. Nor-Natur ApS’ produkter binder ammoniak, og andre giftige gasser og påvirker den mikrobielle flora i gylle-tanke og renseanlæg til en større mikrobiel aktivitet. Nor-Natur ApS’ produkter er velegnede til behandling af gylle og gødning og andet organisk materiale. Produkterne reducerer ubehagelig lugt fra organisk materiale.

Nor-Natur’s produkter er naturlige og sikre at anvende og repræsenterer valide alternativer til mange traditionelle syntetiske produkter. Samtidig er Nor-Natur ApS’ naturlige produkter i de fleste tilfælde mere omkostningseffektive problemløsere end syntetiske produkter.

Nor-Natur ApS er en del af Nor-Group. For mere information, venligst se www.norgroup.dk.

 

For oplysninger om partnere, der markedsfører produkter: email office@nornatur.dk

Kontakt Nor-Natur via email  office@nornatur.dk

 

Nor-Natur ApS’ og dets søsterselskabers varemærker inkluderer:

Ammo-Go™,  Nor-Guard™, Poultry Vapour™, Nor-Hyg™, Nor-Mide™, Nor-Natur™, Nor-Rhiza™,  Quiponin™, QuitSlug™, Quiwet™, Teawet™